Zespół

Aleksandra Rudaś
Godziny przyjęć
Poniedziałek  8:00-12:00
mgr

Aleksandra Rudaś

Neurologopeda
Umów się na wizytę

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie (2007) oraz logopedii i pragmatyki komunikacyjnej (2007). W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ukończyłam studia w zakresie neurologopedii (2012). Umiejętność pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi zdobywałam w pracy zarówno w państwowych placówkach edukacyjnych (przedszkole integracyjne i szkoły specjalne), prywatnych ośrodkach terapeutyczno-edukacyjnych i placówkach medycznych takich jak: Centrum Ambulatoryjnej Opieki Wielospecjalistycznej w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (do 2017) oraz w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka- Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Balkonowej 4 gdzie zajmuję się opieką neurologopedyczną dzieci w wieku 0-3 r.ż. W czasie pracy poszerzałam i wzbogacałam warsztat pracy m.in.:

 • 05/2008 r. Szkolenie I w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena” M.Karga
 • 10/2008 r. Szkolenie II w zakresie „Diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej” M. Karga i L. Klimont
 • 05/2011 PECS poziom 1 M. Kaźmierczak
 • 03/2011r. „AAC- wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacyjnymi” A. Smyczek
 • 02/2011 r. „Szkolenie podstawowe z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON” B. Kaczmarek
 • 05/2011 r. Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej. Elementarne zasady obserwacji i terapii. R. Ulman-Bogusławska
 • 09/2012 r. Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne: Dziecięca Neurologopedia Kliniczna w Świetle Współczesnej Wiedzy Neurofizjologicznej,Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym wg koncepcji NDT-Bobath (A. Łada)
 • 03/2013 r. Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej  Prożych
 • 03/2017 r. Nie patrzy, nie słucha, nie mówi...-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych M. Machoś
 • 03/2017 r. Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt-nowe podejście M. Rządzka
 • 09/2021 r. Trening umiejętności społecznych niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS M. Nowina-Konopka i P. Brewczyńska-Wasiak
 • 08/2023 Pediatric Feeding Disorders PFD w praktyce logopedy Moduł 1 Strategie diagnostyczno-terapeutyczne (M. Przeździęk i A. Kaczyńska)
 • 08/2023 Pediatric Feeding Disorders PFD w praktyce logopedy Moduł 2 Zaburzenia karmienia i jedzenia-model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od 12 do 36 miesiąca życia. Współczesne wyzwania logopedyczne (M. Przeździęk i A. Kaczyńska)
 • 08/2023 Pediatric Feeding Disorders PFD w praktyce logopedy Moduł 3 Terapia karmienia i jedzenia-indywidualne ścieżki terapeutyczne – wyzwania XXI wieku ( M. Przeździęk i A. Kaczyńska)
 • 09/2023 Najpierw zapytaj o zgodę- zalęknione niejadki, niespokojne posiłki kurs podstawowy (M. D. Klein)
 • 10/2023 Innowacyjne metody elektrostymulacji wewnętrznej i zewnętrznej w logopedii-podejście praktyczne (A. Kaczyńska i E. Wojewoda)
Pierwsza wizyta u neurologopedy
 • zabierz dokumentację dziecka: (książeczkę zdrowia, wypis ze szpitala, opinie lekarskie, orzeczenie, ważne wyniki badań);
 • postaraj się aby dziecko było w czasie spotkania aktywne (żeby nie spało);
 • postaraj się aby noworodek, niemowlę, dziecko do badania było przed karmieniem;
 • jeśli zauważasz coś niepokojącego możesz zrobić zdjęcie, nagrać krótki filmik i wysłać przed wizytą (po wcześniejszym skontaktowaniu się z neurologopedą)
 • zrób listę pytań

Ceny wizyt

Konsultacja neurologopedyczna 180 zł

Powiązane artykuly

22
Lis

Kiedy należy udać się z dzieckiem do neurologopedy?

Czytaj więcej
Współpracujemy
Alab
Polski Lek
Synevo
Compensa
Polski bank komórek macierzystych
Znany lekarz
MediRaty