Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA
 

Zakres usług :: Logopeda

Logopeda

Logopeda

LOGOPEDA

    Terapia logopedyczna jest niezbędna, gdy rozwój mowy dziecka jest opóźniony, lub jeśli dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Najczęstsze przyczyny występowania nieprawidłowości w wymowie to nieprawidłowości anatomiczne, wady zgryzu, zaburzenia połykania, oddychania, słuchu i słaba kontrola motoryczna. 

   Rozwój mowy przebiega etapami - do coraz trudniejszych głosek potrzebna jest coraz większa sprawność narządów artykulacyjnych.

W pierwszych miesiącach życia pojawia się głużenie,

około 6 miesiąca - gaworzenie, 

1 rok - pierwsze słowa, 

2 lata - równoważniki zdań, proste zdania, 

3 lata - zdania złożone. Dziecko wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski p, pi, b, bi, m, mi, w, wi, f, fi, t, d, n, ń, k, ki, g, gi, l, ł oraz ś, ź, ć, dź 

4 lata - oprócz wymienionych głosek wymawia s,z,c,dz. Głoski sz, rz, cz, dz zamienia na s, z, c, dz, oraz r na l 

5 lat - wymawia twardo sz, rz, cz, dż, głoska r może być jako l

6 lat - artykułuje wszystkie głoski języka polskiego, w tym głoskę r.

    Korygowanie wad wymowy i powodujących je wad anatomicznych jest bardzo ważne, gdyż nieleczone, mogą utrudniać dziecku naukę czytania i pisania.