Przychodnia Renort
ŁUCKA POLECA
 

Zakres usług :: Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

Integracja Sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA

    Proces integracji sensorycznej zaczyna się w życiu płodowym i przebiega najintensywniej do siódmego roku życia. Z jej rozwojem związany jest całokształt funkcjonowania człowieka. Integracja sensoryczna ma miejsce w każdej części ośrodkowego układu nerwowego i jest naturalnym procesem neurologicznym, w którym mózg porządkuje dochodzące z otoczenia informacje sensomotoryczne. Informacje z receptorów wszystkich zmysłów są postrzegane, organizowane, przetwarzane i interpretowane. W ten sposób informacja staje się znacząca i możliwa do wykorzystania na przykład w percepcji ciała i otoczenia, w dostosowaniu zachowania, bądź w procesie uczenia się. W przypadku wystąpienia zaburzeń przetwarzania sensorycznego pojawiają się dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym i w zachowaniu dziecka.

    Diagnoza  SI jest oparta na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz na Testach Integracji Sensorycznej. Zajęcia terapeutyczne mają na celu kompensowanie określonych diagnozą, deficytów i zaburzeń w integracji zmysłów dziecka. W większości mają one charakter aktywności ruchowej, nakierowanej na stymulację przedsionkową, proprioceptywną oraz dotykową. Są dostosowane do poziomu rozwoju dziecka i polegają na wykonywaniu aktywności wyzwalających odpowiednie reakcje adaptacyjne na bodziec sensoryczny. Pożądane reakcje kształtując się, tworzą nowe połączenia synaptyczne w mózgu, a ich występowanie stanowi naturalną konsekwencję poprawy funkcjonowania układu nerwowego.