Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67

03 Kwicień , 2020

Badanie CINtec PLUS p16/Ki-67

"Nowoczesna diagnostyka z wykorzystaniem biomarkerów"

Wczesne wykrycie raka szyjki macicy oraz stanów przedrakowych jest, jak dotąd, najskuteczniejszą strategią walki z tym nowotworem. Regularne wykonywanie badań cytologicznych przynosi doskonałe rezultaty, ale w przypadkach, gdy wynik badania jest nieczytelny lub niejednoznaczny, niezbędne jest uzupełnienie diagnostyki np. specjalistycznym testem. Infekcja wysokoonkogennym typem wirusa brodawczaka ludzkiego (HR-HPV) może, choć nie musi (!), powodować raka szyjki macicy oraz zmian przedrakowych.

W zależności od grupy wiekowej, ponad 20% kobiet jest zarażonych tego typu wirusem, jednak tylko u części z nich powstają istotne zmiany dysplastyczne lub nawet nowotwór. W pozostałych przypadkach wirus HPV jest przez organizm całkowicie eliminowany i nie pozostawia żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. Rak szyjki macicy jest chorobą, którą można skutecznie leczyć pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie zostaną podjęte działania terapeutyczne.


Co to jest CINtec®p16 PLUS?

CINtec®p16 PLUS jest testem do wykrywania zmian nowotworowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zlokalizować komórki, w których normalny (zdrowy) cykl komórkowy został zaburzony w wyniku infekcji wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HR-HPV). Ujawnia niepokojące zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (przypadki w nomenklaturze medycznej określane jako ASCUS lub LSIL).

Wyższość testu CINtec®p16 PLUS w stosunku do znanych dotychczas testów HPV polega na tym, że "alarmuje" nas jedynie wtedy, gdy wystąpi już stan chorobowy, a nie w sytuacjach, gdy
w organizmie obecny jest (być może niegroźny dla nas) wirus HPV.


W jaki sposób CINtec®p16 PLUS wykrywa nowotwór?

Test CINtec®p16 PLUS zabarwia na określony kolor komórki, w których zaburzony został cykl komórkowy. Każda komórka zakażona HR-HPV, która zaczyna "chorować", produkuje niekontrolowanie tzw. białko p16 i właśnie ono jest biomarkerem, który test wykrywa. Dodatkową zaletą dostępnej obecnie najnowszej wersji testu jest obecność drugiego biomarkera Ki-67 czyli białka proliferacji komórkowej (mnożenia się komórek). Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie maksymalnej czułości testu.


Co to jest białko p16?

Białko p16 odgrywa główną rolę w procesie kontroli prawidłowego cyklu komórkowego. Jest częścią kaskady sygnałów, które zatrzymują podział komórki podczas różnicowania komórkowego. W całkowicie dojrzałych komórkach poziom p16 jest obniżony do ledwie wykrywalnego. Natomiast w komórkach szyjki macicy, gdzie onkogenne wirusy HPV zainicjowały niekorzystne dla zdrowia zmiany, poziom p16 jest znacznie podwyższony.


Dla kogo jest przeznaczony test?

Test CINtec®p16 PLUS jest przeznaczony dla pacjentek, u których badanie cytologiczne dało wynik ASCUS, LSIL lub w innychprzypadkach trudnych do interpretacji (brak możliwości postawienia jednoznacznej diagnozy). Dzięki testowi CINtec®p16

PLUS możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym, niekiedy uciążliwym, badaniom (np.

powtórne badanie cytologiczne, kolposkopia). Test pozwala na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych skierowań na wykonanie poszerzonych badań diagnostycznych oraz skoncentrowanie wysiłków na leczeniu pacjentek rzeczywiście tego potrzebujących.


Na czym polega badanie z użyciem testu CINtec®p16 PLUS?

Test wykonuje się na preparacie cytologicznym (do wykonania testu można użyć wcześniej przygotowanego preparatu bez konieczności ponownego wzywania pacjentki na badanie).
W laboratorium szkiełko z wymazem poddane zostaje specjalnej procedurze, w wyniku czego komórki odpowiednio się wybarwiają. Jeśli w pobranym materiale znajdują się komórki
z zaburzonym cyklem, barwią się następująco: jądro na kolor czerwony, a cytoplazma (otoczka jądra) na brązowo. Pozwala to lekarzowi jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia
z trwającym procesem rozwoju nowotworu.


Co oznacza dodatni wynik testu?

Jeżeli okaże się, że test CINtec®p16 PLUS dał wynik dodatni, będzie to oznaczało, że zdrowy cykl komórkowy został zaburzony z powodu przetrwałej infekcji wirusem HR-HPV. W dalszym toku postępowania lekarz zdecyduje, czy konieczne jest skierowanie pacjentki do dalszej, pogłębionej diagnostyki oraz jakie należy podjąć leczenie.


Dlaczego warto wykonać test?

Zastosowanie testu CINtec®p16 PLUS przynosi korzyści zarówno lekarzowi, jak i pacjentce. Po pierwsze znacznie zwiększa wiarygodność i obiektywność postawionej diagnozy w przypadkach wymagających dalszych badań. Poza tym eliminuje konieczność wykonania powtórnego badania cytologicznego, a także niedogodności związane z przeprowadzeniem w warunkach ambulatoryjnych, a nawet szpitalnych badania kolposkopowego. Jednocześnie pozwala na oszczędność kosztów wynikającą z uproszczenia procesu diagnostycznego".

Potrzebujesz porady lub masz więcej pytań?

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 20:00

Wybrane soboty
8:00 - 14:00
Współpracujemy
Alab
Polski Lek
Synevo
Compensa
Polski bank komórek macierzystych
Znany lekarz
MediRaty
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies