RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - 25.05.2018 r.

24 Maj , 2018

RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - 25.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ Gabinety Lekarskie Tymińska, Piotrowski Sp. J. ul. Łucka 18/1802 w Warszawie, NIP: 5272759279          
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Łucka 18 lok 1802, 00-845 Warszawa lub email: abi@renort.pl       

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO; mogą być także przetwarzane w innych przypadkach przewidzianych prawem. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG.              

4. Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług medycznych w ramach działalności leczniczej (art. 9 ust 2 lit b) .

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania oferowanych usług  a także w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa jak również w celach statystycznych i archiwalnych. 

6. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom państwowym oraz innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa.

7. Mają Państwo prawo do:

  • do dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
     

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administrator Danych Osobowych
NZOZ Gabinety Lekarskie Tymińska Piotrowski Sp. J. 

Potrzebujesz porady lub masz więcej pytań?

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 20:00

Wybrane soboty
8:00 - 14:00
Współpracujemy
Alab
Polski Lek
Synevo
Compensa
Polski bank komórek macierzystych
Znany lekarz
MediRaty