Laboratorium

LABORATORIUM
17-OH progesteron 40 zł
ACTH - hormon adrenokortykotropowy 150 zł
Adenowirus - Przeciwciała przeciw adenowirusom IGG i IGM w surowicy 65 zł
Albumina w surowicy 15 zł
Aldosteron 60 zł
Alfa - fetoproteina (AFP) 35 zł
Alfa 1 - antytrypsyna w surowicy 60 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 15 zł
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 15 zł
Amylaza trzustkowa w surowicy 35 zł
Amylaza w moczu 15 zł
Androstendion 45 zł
Antygen karcinoembrionalny (CEA) 40 zł
Antygen raka płaskonabłonkowego SCC (szyjka macicy, nowotwory głowy). 100 zł
Antytrombina III (aktywność) 35 zł
ASO 25zł
Badanie histopatologiczne (1 blok) 85 zł
Badanie najczęściej występującej mutacji w geneie BRCA2 – 617delT 260 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 40 zł
B-HCG Gonadotropina kosmówkowa 40 zł
Białko C 120 zł
Białko całkowite 15zł
Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe 25 zł
Białko S 100 zł
Białko S-100B (marker neurobiochemicznych zmian ogniskowych, udaru mózgu i prognostyczny marker czerniaka złośliwego). 150 zł
Białko w dobowej zbiórce moczu 15 zł
Bilirubina bezpośrednia w surowicy 15 zł
Bilirubina całkowita 15 zł
Bilirubina pośrednia w surowicy 15 zł
Borelioza - Przeciwciała IgG 50 zł
Borelioza - Przeciwciała IgG met. Western-Blot 150 zł
Borelioza - Przeciwciała IgM 50 zł
Borelioza - Przeciwciała IgM met. Western-Blot 150 zł
Borrelia burgdorferi DNA 270 zł
Brucella Przeciwciała Ig A 85 zł
Brucella Przeciwciała Ig G  85 zł
Brucella Przeciwciała Ig M 105 zł
CA 125 (m.in. marker raka jajnika) 50 zł
CA 15-3 (m.in.. marker raka sutka, jajnika i płuc) 50 zł
CA 19-9 (m.in.. marker nowotworów przewodu pokarmowego) 50zł
CA 50 (m.in.. marker nowotworów przełyku) 120 zł
Ca 72-4 (żołądek, jajniki) 100 zł
Chlamydia trachomatis - DNA 110 zł
Chlorki w moczu 15 zł
Chlorki w surowicy 15zł
Cholesterol całkowity CHOL 15zł
Cholesterol HDL w surowicy 15zł
Cholesterol LDL - wyliczany 15zł
Chrom we krwi 85 zł
Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego, rakowiaki). 150 zł
CinTEC p16/Ki-67 280 zł
CMV - wirus cytomegalii awidność Przeciwciała IgG 120 zł
CMV - wirus cytomegalii Przeciwciała IgG 40 zł
CMV - wirus cytomegalii Przeciwciała IgM 40 zł
C-peptyd 60 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) 120 zł
Cynk w moczu  80 zł
Cynk w surowicy 70 zł
Cytologia szyjki macicy 50 zł
Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) 15 zł
Czynnik reumatoidalny IF - ilość 20 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgA 160 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgG 80 zł
Czynnik reumotoidalny RF IgM 80 zł
d1- roztocze kurzu domowego D. pteronyssinus 60 zł
D-dimery 40 zł
Dehydroepiandrosteron (DHEA) 60 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 20 zł
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA Przeciwciała IgG (mononukleoza) 100 zł
EBV - wirus Epsteina Barr antygen VCA Przeciwciała IgM (mononukleoza) 100 zł
Erytropoetyna 110 zł
Estradiol (E2) 30 zł
Estriol wolny w E3 45 zł
Estron 65 zł
Ferrytyna 35 zł
Fibrynogen 15 zł
Folikulotropina (FSH) 30 zł
Fosfataza alkaliczna - frakcja kostna 50 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) zasadowa 15 zł
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 30 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP 40 zł
Fosfor nieorganiczny w surowicy 15zł
Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 15 zł
GBS-wymaz z pochwy lub pochwy i odbytu 50 zł
Glukoza 15 zł
HAV - Przeciwciała przeciw HAV IgM (WZW typu A). 60 zł
HAV - Przeciwciała przeciw HAV total (WZW typu A). 50 zł
HBc - Przeciwciała przeciw HBc IgM (WZW typu B) 45 zł
HBc - Przeciwciała przeciw HBc total (WZW typu B) 30 zł
HBe - antygen HBe (WZW typu B) 40 zł
HBe - Przeciwciała przeciw HBe (WZW typu B) 45 zł
HBs - antygen HBs (WZW typu B) 35 zł
HBs - Przeciwciała przeciw HBs (WZW typu B) 45 zł
HCV - Przeciwciała przeciw HCV (WZW typu C) 45 zł
HCV – Przeciwciała przeciw HCV test potwierdzenia metodą RecomLine (WZW typu C) 200 zł
HCV metodą WB 240 zł
Helicobacter pylori w kale - antygen 35 zł
Helicobakter pylori – krew IgG 40 zł
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 40 zł
HIV - wirus HIV test potwierdzenia met. Western Blott  300 zł
HIV - wirus HIV test przesiewowy (Przeciwciała anty-HIV 1/2, antygen p24)  40 zł
Homocysteina 60 zł
Hormon anty-Mullerian (rezerwa jajników) AMH 180 zł
Hormon wzrostu (hGH) 35 zł
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 Przeciwciała IgG 85 zł
HSV - wirus opryszczki typ 1/2 Przeciwciała IgM 85 zł
Ilościowe oznaczanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR 290 zł
Inhibina B 210 zł
Insulina 40 zł
insulinopodobny czynnik wzrostu IGF SOMATOMEDYCNA C  110 zł
Kalcytonina 70 zł
Kał- antygen adenowirusów 50 zł
Kał- antygen rotawirusów 50 zł
Kał na nosicielstwo 3 próbki (sanepid) 150 zł
Kał na pasożyty (jedno oznaczenie) 30 zł
Kał na resztki pokarmowe (stopień strawienia) 12 zł
Kał- posiew ogólny (dorośli) 40 zł
Kał- posiew w kierunku Campylobacter sp. 50 zł
Kał- posiew w kierunku Candida sp. (posiew ilościowy) 40 zł
Kał- posiew w kierunku EHEC 40 zł
Kał- posiew w kierunku EPEC 40 zł
Kał- posiew w kierunku Salmonella, Shigella 40 zł
Kał- posiew w kierunku Yersinia sp. 50 zł
Kał- toksyna A/B Clostridium difficile 80 zł
Kał-badanie ogólne 15 zł
Kał-posiew ogólny 55 zł
Katecholaminy w moczu 195 zł
Katecholaminy w osoczu (adrenalina, noradrenalina) 175 zł
Kinaza kreatynowa (CK, CPK) 15 zł
Klirens kreatyniny endogennej 20 zł
Kortyzol 40 zł
Kortyzol DZM 45 zł
Krążący antykoagulant tocznia 80 zł
Kreatynina dobowe wydalanie DZM 15 zł
Kreatynina w moczu 15 zł
Kreatynina w surowicy 15 zł
Krew karta-wydanie dokumentu 60 zł
Krztusiec - Przeciwciała IgG (Bordetella pertussis) 50 zł
Krztusiec - Przeciwciała IgM (Bordetella pertussis) 55 zł
Kwas acetylosalicylowy (C51) IgE swoiste 50 zł
Kwas foliowy 40 zł
Kwas moczowy  w surowicy 15 zł
Kwas moczowy w moczu 15 zł
Kwas moczowy wydalanie 15 zł
Kwasy żółciowe 80 zł
Liczba Addisa DZM (MOCZ) 20 zł
Lipaza 25 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 40 zł
Lipoproteina a - Lp(a) 70 zł
Listerioza 100 zł
Lit 50 zł
Luteotropina (LH) 30 zł
Magnez 15 zł
Magnez dobowe wydalanie 15 zł
Magnez w moczu 15 zł
Makroprolaktyna 110 zł
Metoksykatecholaminy w moczu 160 zł
Miedź 70 zł
Miedź w moczu 70 zł
Mioglobina 40 zł
Mocz (posiew ilościowy) 40 zł
Mocz białko 15 zł
Mocz cukier i aceton 15 zł
Mocz cukier- wydalanie dobowe 15 zł
Mocz-analiza ogólna 15 zł
Mocz-mikroalbuminuria 20 zł
Mocznik 15 zł
Mocznik – dobowe wydalanie 15 zł
Mocznik w moczu 15 zł
Mononukleoza – test lateksowy (odczyn Paul-Bunnella-Dawidsona) 30 zł
Morfologia 5 diff (21 parametrów) 20 zł
Mycoplasma hominis- DNA 150 zł
Mycoplasma Pneumoniae IgG 50 zł
Mycoplasma Pneumoniae IgM 50 zł
Mykogram 50 zł
Neisseria gonorrhoeae - DNA 150 zł
OB 15 zł
obciążanie glukozą 0 i 2 h po 75 g glukozy (2 pobrania) 30 zł
obciążenie glukozą, 0, 1h  i 2h, po 75 g (3 pobrania) 45 zł
Ołów 90 zł
Ołów w moczu 110 zł
Osteokalcyna (marker tworzenia kości) 95 zł
Oznaczenie grupy krwi +Rh 40 zł
Przeciwciała antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG 150 zł
Przeciwciała anty-TG (ATG). 40 zł
Przeciwciała anty-TPO (ATPO). 35 zł
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka 85 zł
Przeciwciała przeciw centromerom 100 zł
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a 110 zł
Przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig A  80 zł
Przeciwciała przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G 80 zł
Przeciwciała przeciw gliadynie i transglutaminazie tkankowej IgG, IgA 190 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (N91) 70 zł
Przeciwciała przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) 75 zł
Przeciwciała przeciw mitochondrialne AMA-M2 75 zł
Przeciwciała przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) (N69) 70 zł
Przeciwciała przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA/LP) met. ELISA 95 zł
Przeciwciała przeciw sercowe klasy IgG (N95) 80 zł
Przeciwciała przeciw wirusowi odry IgM i IgG 290 zł
Pakiet badań II trymestr (morf,mocz,p/ciała RH,OGTT,Toksoplazmoza IgG i IgM 150 zł
Pakiet badań III trymestr  ( morf,mocz,HBS,HCV,HIV,VDRL) 150 zł
Pakiet badań. I trymestr bez grupy krwi.morf, mocz, HBS, HIV, HCV, Pciała RH, glukoza, rożyczka IgG i IgM, toksoplazmoza igG i IgM, TSH i VDRL 300 zł
Pakiet badań. I trymestr z grupą krwi morf,mocz,HBS,HIV,HCV,grupa krwi, glukoza,różyczka IgG i IgM , toksoplazmoza igG i IgM,TSh,VDRL 300 zł
Pakiet:Chlamydia trachomatis/mycoplasma hominis/mycoplasma genitalium/Ureaplasma sp.-DNA 300 zł
Pakiet:Chlamydia trachomatis/Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium/Ureaplasma sp/HPV-HR. 400 zł
Panel Herpeswirusy. Wykrywanie obecności DNA wirusów: EBV/CMV/HHV6/HSV1/HSV2 metodą Real Time-PCR 450 zł
PANEL POKARMOWY PEŁNY 200 zł
Parathormon 55 zł
Parvovirus B19 DNA 170 zł
Parwowirus B19 Przeciwciała klasy IgG 140 zł
Parwowirus B19 Przeciwciała klasy IgM 140 zł
Przeciwciała p/Babesia IgG 180 zł
Przeciwciała p/Babesia IgM 180 zł
Przeciwciała p/jądrowe ANA (IF) 85 zł
Przeciwciała p/kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG 100 zł
Przeciwciała p/kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM 100 zł
Przeciwciała p/RSV IgG 150 zł
Przeciwciała p/RSV IgM 150 zł
Przeciwciała p/wirusowi świnki IgG 85 zł
Przeciwciała p/wirusowi świnki IgM 85 zł
Przeciwciała p/Yersinia IgA 170 zł
Przeciwciała p/Yersinia IgG 170 zł
Płytki krwi 15 zł
Posiew w kierunku Candida sp. 30 zł
Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych 70 zł
Posiew w kierunku drobnoustrojów beztlenowych 70 zł
Posiew w kierunku grzybów 60 zł
Posiew w kierunku grzybów pleśniowych 60 zł
Potas 15 zł
Potas dobowe wydalanie 15 zł
Potas w moczu 15 zł
Progesteron 30 zł
Prolaktyna (PRL) 30 zł
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG 75 zł
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM 75 zł
Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgA 70 zł
Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgG 70 zł
Przeciwciała Chlamydia Pneumoniae IgM 70 zł
Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgA 70 zł
Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgG 70 zł
Przeciwciała Chlamydia trachomatis IgM 70 zł
Przeciwciała dla grypy A IgA 120 zł
Przeciwciała dla grypy A IgG 120 zł
Przeciwciała dla grypy B IgA 120 zł
Przeciwciała dla grypy B IgG 120 zł
Przeciwciała dla kobiet ciężarnych bez grupy krwi 30 zł
Przeciwciała p/HIV 1/HIV 2 met. Western Blot 270 zł
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika 80 zł
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska 160 zł
Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgG 120 zł
Przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie IgM 120 zł
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych (GMB) 120 zł
Przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (CCP) 85 zł
Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów ANCA 80 zł
Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego GAD 140 zł
Przeciwciała przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) 70 zł
Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgA 75 zł
Przeciwciała przeciw endomysium EmA IgG 75 zł
Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej IA-2 100 zł
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG  140 zł
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM 100 zł
Przeciwciała przeciw insulinowe 80 zł
Przeciwciała przeciw jednoniciowemu DNS (ssDNA) 70 zł
Przeciwciała przeciw komórkom okladzinowym żołądka (APCA) 75 zł
Przeciwciała przeciw korze nadnerzy 105 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim 70 zł
Przeciwciała przeciw mitochondrialne AMA 65 zł
Przeciwciała przeciw plemnikowe 85 zł
Przeciwciała przeciw płytkowe 220 zł
Przeciwciała przeciw receptorowi acetylocholiny 180 zł
Przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAb) 130 zł
Przeciwciała przeciw RNP-Sm 75 zł
Przeciwciała przeciw rybonukleoproteinie RNP 80 zł
Przeciwciała przeciw SS-A (Ro) 70 zł
Przeciwciała przeciw SS-B (La) 70 zł
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA 85 zł
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG 85 zł
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym 125 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA test przesiewowy 55 zł
PSA całkowity (specyficzny antygen prostaty) 30 zł
PSA-wolny 35 zł
PT (czas prototrombinowy, wskaźnik INR) 15zł
Rozpuszczalny receptor transferyny STfR 80 zł
Roztocze kurzu domowego D, farinae d1 60 zł
Różyczka IgG-test ilościowy (rubella) 40 zł
Różyczka IgM-test jakościowy (rubella) 40 zł
Rubella IgG- awidność (różyczka) 110 zł
SHBG globulina wiążąca hormony płciowe 40 zł
Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) 30 zł
Sód 15 zł
Sód dobowe wydalanie 15 zł
Sód w moczu 15 zł
Stopień czystości pochwy – ocena wg Kuczyńskiej 30 zł
Swoista enolaza neuronowa NSE (płuco, zwoje współczulne, rdzeń nadnerczy, mózg) 130 zł
T3 (całkowita trójjodotyronina) 25 zł
T4 (całkowita tyroksyna) 25 zł
test ROMA 150 zł
Testosteron 30 zł
Testosteron wolny 75 zł
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) 25 zł
Tkankowy antygen polipeptydowy TPA 200 zł
Toksoplazma IgG-test ilościowy 40 zł
Toksoplazma IgM-test jakościowy 40 zł
Toxocaroza IgG ( toxocara canis IgG) 70 zł
Toxoplazma awidność Przeciwciała IgG. 130 zł
TPS (specyficzny polipeptyd TPA) 90 zł
Transferyna 40 zł
Trichomonas vaginalis - wymaz, ocena manualna 50 zł
Trójglicerydy (TG) 15 zł
TSH III generacji 30 zł
Tyreoglobulina 65 zł
Tyrophagus putrescientiae (D72) - IgE swoiste roztocze kurzu magazynowego 60 zł
Varicella Zoster - Przeciwciała IgG w surowicy (ospa i półpasiec) 60 zł
Varicella Zoster - Przeciwciała IgM w surowicy (ospa i półpasiec)  60 zł
VDRL (WR) 20 zł
Wapń całkowity 15 zł
Wapń dobowe wydalanie 15 zł
Wapń w moczu 15 zł
Wieprzowina (F26) - IgE swoiste. 50 zł
Wirus zapalenia wątroby typu B genotyp 390 zł
Witamina 25(OH)D Total 90 zł
Witamina B 12 40 zł
Wolna podjednostka Beta HCG wg FMF 220 zł
Wolna podjednostka HCG 140 zł
Wolna trijodotyronina (FT3) 25 zł
Wolna tyroksyna (FT4) 25 zł
Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) 15 zł
Wykrywanie 3 mutacji w genie BRCA1 najczęściej występujących w populacji polskiej (C61G, 4153 delA, 5382insC) oraz 150 innych mutacji występujących w badanych obszarach genu 460 zł
Wymaz spod napletka 40 zł
Wymaz w kierunku owsików 30 zł
Wymaz z cewki moczowej (w kierunku flory nieswoistej) 40 zł
Wymaz z jamy ustnej 40 zł
Wymaz z rany (posiew tlenowy i beztlenowy) 80 zł
Wymaz ze zmian skórnych tlenowo i beztlenowo 150 zł
Yersinia Przeciwciała IgM 90 zł
Żelazo 15 zł
badanie histopatologiczne 1 preparat 85 zł
badanie krwi do testu Papp-a (HCG,Papp-a) 280 zł
Cin Tec p16/Ki67 290 zł
cytologia jednowarstwowa LBC 120 zł
iniekcja domięśniowa 30zł
opracowanie wycinka - histopatologia 85 zł
PartoSure TEST 350 zł
posiew pełny  120 zł
posiew tlenowy, grzyby 80 zł
posiew tlenowy,beztl.,grzyby 120 zł
posiew w kierunku GBS 50 zł
stopień czystości pochwy 30 zł
szczepienie p/wirusowi HPV- Gardasil 9 ( od 31.01.2023 nie rozpoczynamy nowych cykli szczepień do odwołania) 650 zł
szczepienie p/wirusowi HPV- Gardasil 9 - pakiet 3 szczepionek ( od 31.01. 2023 nie rozpoczynamy nowych cykli szczepień do odwołania) 1800 zł
test HARMONY 2200 zł
test HARMONY +analiza chromosomów płci+panel mikrodelecji 2700
test HPV 14+ cytologia LBC 250 zł
test HPV 41 genotypów 280 zł
test HPV 14 230 zł
test Neobona   2100 zł
test Neobona Advanced  2200 zł
TEST NIFTY BASIC/TWINS 2200 zł
TEST NIFTY PLUS 2600 zł
TEST NIFTY STANDARD 2300 zł
test prenatalny rozszerzony 2900 zł
test prenatalny rozszerzony + wszystkie chromosomy 3100 zł
Test SANCO 2300 zł
Test SANCO +RHD płodu 2600 zł
TEST VERACITY  2300 zł
TEST VERACITY ROZSZERZONY O PANEL MIKRODELECJI 2800 zł
TEST VERAGENE 3500 zł
TEST PARENTO MAKSIMUM dla jednej osoby 5500 zł
TEST PARENTO MAKSIMUM dla pary 9800
TEST PARENTO OPTIMUM dla jednej osoby 4000 zł
TEST PARENTO OPTIMUM dla pary 6800 zł
Współpracujemy
Alab
Synevo
Compensa
Polski bank komórek macierzystych
Znany lekarz
MediRaty
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies